PANASIUK

Roku tysiąc osiemset czternastego dnia dwunastego marca przed Nami Parochem Zabłockim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Zabłockiej Powiatu Bialskiego w Departamencie Siedleckim stawili się Antoni Panasiuk Brat rodzony i Jakub Panasiuk także Brat rodzony zmarłej obydwaj włościanie rolnicy w Żelewszu na gospodarce zamieszkali i oświadczyli nam, iż dnia osiemnastego miesiąca i roku bieżącego o godzinie siódmej… Czytaj dalej PANASIUK