header image
Start arrow Aktualności SZUFLADY arrow Sprawozdanie - 2006r.
Sprawozdanie roczne - 2006 rok.
 
Koło Poezji Nie - Odkrytej "Szuflada" założone przez Klub Osiedlowy "Igrek" Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w Radomiu rozpoczęło działalność 6.01.2003r.
Opracowane przeze mnie sprawozdanie przedstawia w skrócie czwarty  rok działalności koła.
 
Od założenia koła odbyło się     -  40 spotkań
                          w 2006 roku     -  10 spotkań
(przypomnę, że w okresie wakacyjnym , lipiec, sierpień,  spotkania nie odbywają się).
"Szufladę" odwiedziło  od założenia koła czyli  w ciągu 4 lat  - 269 osób,  w tym w 2006 roku  - 103 osoby
Średnia obecność  w 2006 roku wyniosła  -  40 osób
                                                 
W 2006  roku w co najmniej  6 spotkaniach udział wzięło 24osób.
Są to:
Banaszczyk Czesław,Czaj Jadwiga, Dyduch Lucyna, Fatek Halina, Głowacka Wieńczysława, Kalek Zofia, Kiraga Jan, Łoboda Leokadia, Łomza Marianna,Miernik Joanna, Misiewicz Elżbieta, Niewczas Czesława, Nowak Alicja,Orchel Elżbieta, Paluch Anna, Pawelec Walentyna, Piszczek Maria, Pudzianowski Maciej, Reluchin Celina, Reymond Wanda,Rozesłaniec Marianna, Stąporek Weronika,Suwała Stefan, Ulawska Teresa.
Wśród wymienionych 24 osób trzynaście to także  czołówka ubiegłoroczna. Są nimi: Dyduch Lucyna, Fatek Halina, Głowacka Wieńczysława, Kalek Zofia, Łoboda Leokadia, Miernik Joanna, Misiewicz Elżbieta, Nowak Alicja,Paluch Anna, Piszczek Maria, Reymondt Wanda,Suwała Stefan i Pawelec Walentyna.
 
Koło realizowało swój cel statutowy poprzez propagowanie i promowanie lokalnej twórczości w szczególności  amatorskiej w dziedzinie poezji.
W comiesięcznych spotkaniach  w 2006 roku swój dorobek twórczy przedstawili goście specjalni:
w lutym  - gimnazjalistka - obecnie licealistka  Magdalena Fajkowska
w marcu – pani Maria Guzik , autorka książek m.in.„Szare Madonny”
kwietniowe spotkanie było poświęcone pamięci papieża Jana Pawła II
w maju – pan Kamil Radulski, autor tomiku wierszy pt. „Stroną blasku”
w czerwcu - pani mgr inż. architekt Elżbieta Maj, zdobywczyni nagród w konkursach na radomskie fraszki
we wrześniu – pani Barbara Wojdan, członkini Grupy Poetyckiej „Brzoza”, współautorka  tomiku wierszy „Brzozy” pt. „Twarzą w twarz”
w październiku – pani Walentyna Pawelec, czytała swoje baśnie znane i nieznane.
w listopadzie – pan Wojciech Pestka, autor tomiku „10 wierszy dla Grosza”.
w grudniu – pan Stanisław Borecki, który swoje spotkanie uświetnił własnymi kompozycjami i grą na gitarze.
 
Swoją wiersze  w 2006 roku przedstawiali także:
Czesław Banaszczyk, Halina Banaszkiewicz,  Zofia Barszcz, Zofia Burtka, Wiesława Didyk,  Jan Kiraga, Marzena Radzikowska, Marianna Rozesłaniec, Tadeusz Sałek, Stefan Suwała i  Jadwiga Wodzyńska Bujak.
Wiersze Jana Twardowskiego czytała Elżbieta Misiewicz.
Przypomnę, że ksiądz Jan Twardowski zmarł w wieku 90 lat - 18.01.2006r.
Także prezes SM „Budowlani”  Marek Kraszewski i kierowniczka naszego klubu czytali wybrane przez siebie wiersze z 3 zeszytu „Szuflady”.
Spotkania koła w 2006 roku  uświetnili swoją muzyką: Spółka CK-Radom  czyli Bogdan Czerski i Jacek Kowalczewski, Robert Grudzień oraz  stały uczestnik „szufladowych” spotkań - Stanisław Borecki.
Śpiewali: Jacek Kowalczewski i Zofia Burtka.
Przypomne także, że ubiegłoroczne jubileuszowe spotkanie było uświetnione wystawą haftów krzyżykowych pani Jadwigi Żurek
 
Na spotkaniach szuflady gościliśmy także panią Beatę Domaszewicz – Biernacką  prezeskę Stowarzyszenia Rwańska 7, panie Danutę Dolecką – aktorkę Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i Krystynę Kasińską – redaktorkę Miesięcznika Prowincjonalnego w Radomiu, które wzięły czynny udział w spotkaniu autorskim pani Barbary Wojdan oraz panią Elizę Klamut – nauczycielkę języka polskiego Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Radomiu, która przybyła na wieczór autorski swojej uczennicy Magdaleny Fajkowskiej.
 
W 2006 roku spotkania Koła Poezji Nie-Odkrytej "Szuflada" prowadziła Walentyna Pawelec.
Spotkania protokołowali: Stanisław Borecki, Halina Banaszkiewicz,  Wiesława Didyk i Teresa Orchel, ,
 
Koło Poezji Nie-Odkrytej "Szuflada" dokumentowało swoją działalność poprzez:
1. sporządzanie sprawozdań z comiesięcznych spotkań koła
2. prowadzenie listy uczestników spotkań
3. wręczanie dyplomów uczestnictwa gościom specjalnym spotkań
4. prowadzenie "Księgi Gości"
5. prowadzenie zeszytu pt. "Fraszki".
6. O działalności koła i jego członków pisała także radomska prasa: „Słowo Ludu” i  „Echo Dnia”, wspomniał w swojej sondzie „Gość Niedzielny”, także zadebiutowaliśmy w Miejskiej Gazecie Internetowej – Mój Radom”.  O Walentynie Pawelec pisała także „Rzeczpospolita” i „Roszada”.
Dokumentację szczególną stanowi artykuł pt. „Koło Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada” pióra pani Krystyny Kasińskiej opublikowany w „Miesięczniku Prowincjonalnym” wraz z wierszami następujących autorów (alfabetycznie): Zofii Barszcz, Stanisława Boreckiego, Wiesławy Zofii Didyk, Jana Kiragi, Jacka Kowalczewskiego i  Walentyny Pawelec.
7. Jednakże największą dokumentację działalności koła stanowią  zeszyty – almanachy  poetyckie. W 2006 roku koło wydało jeden  zeszyt pt.: „Poezja lustrem duszy”. Zawiera on 63 wiersze 15   autorów. Tytuł tego zeszytu, jak i tytuły poprzednich wymyśliła pani Wiesława Zofia Didyk. Przypomnę: pierwszy rocznicowy almanach to „Płynie poezja”, drugi „Poezja to młodości chwila” i ten „Poezja lustrem duszy”. Autorami obecnie wydanego zeszytu są: Maria Alicja Baćmaga, Czesław Banaszczyk, Halina Banaszkiewicz, Zofia Barszcz, Stanisław Borecki, Wiesława Zofia Didyk, Magdalena Fajkowska, Jacek Kowalczewski, Elżbieta Maj, Walentyna Pawelec, Marzena Radzikowska, Marianna Rozesłaniec, Tadeusz Sałek, Stefan Suwała, Jadwiga Wodzyńska Bujak.
Wstęp do zeszytu napisała Wiesława Didyk.
Zeszyt został  opracowany komputerowo przez Walentynę Pawelec i wydany poprzez jej  wydawnictwo  P.W. "Placówka" w Radomiu.
8. Koło poezji „Szuflada” zaistniało także w Internecie na stronie
www.pawelec.wala.prv.pl. W linku znajdują się następujące tematy:  Regulamin „Szuflady”, Aktualności „Szuflady”, Goście „Szuflady”, Zdania o „Szufladzie”, także wszystkie 4 wydane dotychczas zeszyty. Stronę  prowadzi Walentyna Pawelec. Nazwa  strony www umieszczona jest w ostatnim zeszycie „Szuflady”. 
 
Ponadto odnotowano sukcesy członków koła: Stanisław Borecki,  Jacek Kowalczewski i Tadeusz Sałek zostali wyróżnieni w „Konkursie na fraszkę o Radomiu” zorganizowanym przez Resursę Obywatelską, zaś Elżbieta Maj została uhonorowana I miejscem w tym konkursie.
Elżbieta Maj otrzymała także I miejsce, a Jacek Kowalczewski wyróżnienie w konkursie na fraszkę muzyczną. Organizatorem tego konkursu była także Resursa Obywatelska oraz Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Szkoły Muzycznej w Radomiu.
Ponadto członkowie „Szuflady”  wzięli udział w propozycji „Gazety Wyborczej” według artykułu „Byliśmy z Nim”  – napiszmy razem książkę poświęconą pamięci Papieża.  Fragmenty wspomnień członków koła  drukowała Gazeta, zaś fragment wspomnień Zofii Barszcz znalazł się w wydanej przez „Gazetę Wyborczą” książce.
W 2006 roku Walentyna Pawelec wydała dwie baśnie „Baśń o róży” i „Baśń o paziu”.
 
Ponadto w 2006 roku odbyły się kolejne 2 konkursy plastyczne organizowane przez Klub Igrek na ilustrację baśni Walentyny Pawelec. W ilustrowaniu baśni biorą udział dzieci głównie z osiedla Planty i  Wośniki (czyli z terenu działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”) , ale także dzieci z miasta i podradomskich wsi (Dąbrówka Podłężna, Gulin). 
Zapewne były i inne sukcesy. Może dowiemy się o nich w trakcie dyskusji. Zapraszam. Dopiszemy do protokołu.
.....
.....
W 2006 roku członkowie koła  współpracowali: z: Grupą Literacką „Łuczywo”, z Resursą Obywatelską, z  Klubem  Niewidomych "Żar" w Warszawie, z Centrum Kultury Niepełnosprawnych w Kielcach, a także z poetami   z  Konfraterni Poetyckiej "Biesiada" w Piastowie.
 
Nad statutową działalnością Koła Poezji Nie-Odkrytej "Szuflada" czuwał Spółdzielczy Klub Seniora przy Klubie "Igrek" . Klub Seniora dbał także o atmosferę spotkań.
Nad sprawami organizacyjnymi Koła Poezji Nie- Odkrytej "Szuflada" czuwało kierownictwo Klubu "Igrek": kierowniczka - pani mgr Zofia Filipowska i zastępczyni - pani Iza Krajewska.
Nad całokształtem czuwał Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" - pan mgr inż.  Marek Kraszewski.
 
Stwierdza się, że działalność Koła Poezji Nie-Odkrytej "Szuflada" była prowadzona zgodnie ze statutem koła i dobrze zasłużyła się na rzecz lokalnej twórczości.
 
 
Sprawozdanie roczne wykonała i przedstawiła Walentyna Pawelec.
 
Radom, 31 grudnia 2006r.
 
21 Lutego 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks,
Fortunat, Kiejstut,
Teodor, Wyszeniega
Do końca roku zostało 314 dni.
KAMIENIE
kamienie
pamiętają
nieustannie
przemawiają


.....WWW.....
Stronę założono 31.01.2006r.
Licznik odwiedzin
2097967
Ostatnio opublikowane
DRODZY CZYTELNICY
Z wielką radością
przyjmę każdą informację
o wykorzystaniu moich tekstów.

Zainteresowanych
nowościami na stronie
chętnie powiadomię.