header image
Start arrow Pawelec arrow SEREDZICE, CHWAŁOWICE ... IŁŻA
SEREDZICE, CHWAŁOWICE ... IŁŻA

Dużym skupiskiem Pawelców na początku XVIII wieku była parafia Iłża.

W opublikowanych aktach iłżeckich rodzinę Pawelców budują Józef, Kazimierz i Anna. Ich potomków znalazłąm w Seredzicach Bliższych i Dalszych, w Chwałowicach, w Błazinach, w Prędocinie i w Starosiedlicach.

We wszystkich tych wsiach są folwarki, a więc przede wszystkim dużo pracy w polu. Pawelce już od czasów Przetyczy pracują głównie jako chłopi pańszczyźniani.

Kilka słów o tych miejscowościach, w których pozostawili ślady swojej pracy i swoje nazwiska.

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” opisuje Seredzice Bliższe i Dalsze, że wieś ta i folwark nad rzeką Kieżek (Białą?) w powiecie i parafii Iłża, w gminie Błaziny posiada browar, karczmę olejarnię, młyn. Na obszarze wsi znajdują się błota zwane Krupów i jezioro.
W połowie XV wieku Seredzice Bliższe były własnością biskupów krakowskich, miały 9 łanów kmiecich  z których pobierano dziesięcinę snopową i konopną. Dziesięcinę pobierał pleban z Iłży.
Seredzice Dalsze miały 11 łanów kmiecich, karczmę z rolą, z których dawano dziesięcinę wartości
12 grzywien biskupowi krakowskiemu.
W 1827r. było tu 86 domów.

Tenże Słownik wymienia również Chwałowice jako wieś i folwark.
W ostatniej ćwierci XVI wieku Chwałowice były wsią biskupstwa krakowskiego w województwie sandomierskim. Zapis Długosza lokuje wieś w roku 1372.  Długosz odnotował, że w połowie XV wieku wieś była własnością biskupów krakowskich, miała 9 łanów kmiecich i folwark rycerski. Dziesięcinę pobierał pleban z Iłży.
W 1827r. było tu 39dm. W drugiej połowie XIX wieku wieś posiadała ziemi dworskiej 350 mórg, włościańskiej 1195 mórg, 47 domów i 408 mieszkańców.  

Błaziny, jak opisuje Słownik to wieś rządowa – gmina Błaziny.
W XV wieku własność biskupów krakowskich. Ma 12 łan kmiecich i karczmę. Dziesięcinę pobierał biskup. W 1827 r. było tu 44 domy.

Prędocin wg „Słownika” (wieś i folwark)  w XV wieku należał do biskupstwa krakowskiego. Miał 12 łanów kmiecich, 2 karczmy, z których dziesięcinę płacono plebanowi z Iłży.
W 1881r. odnotowano 5 budynków murowanych, 13 drewnianych, płodozmian 6 i 8 polowy, urządzony las, 82 mieszkańcow.

Starosiedlice w XV wieku należały do parafii Garbów w gminie Krzyżanowice. Wieś była własnością Starosiedleckiego herbu Habdank. Dziesięcinę snopową i konopną płacono
prepozyturze miechowskiej.
W 1827r. było  27 domów, budynków murowanych 4, drewnianych 12, pokłady wapna. Był też folwark rycerski i karczma. Kolędę i grosz św. Piotra wieś płaciła plebanowi w Iłży.

Skąd przyszli Pawelce do parafii iłżeckiej?
Przyjęłam, że są spokrewnieni z cerekiewskimi Pawelcami i że pierwszym Pawelcem w parafii Iłża był Piotr ur. 1702 r. w Zatopolicach syn Wawrzyńca i Anny, wnuk Adalbertusa i Marianny z Zatopolic, prawnuk Albertusa i Anny z Cerekwi.
W Seredzicach odnalazłam Annę (1735 – 1825), która wyszła za mąż za Barszcza w Seredzicach. Może to właśnie ta Anna odziedziczyła imię po babce z Zatopolic i po praprababce z Cerekwi?
Anna miała dwóch starszych braci.
Pierwszym jest Kazimierz, który ożenił się z Elżbietą Frynas (1730 – 1810)  z Chwałowic i tam się
osiedlił. Ciekawostką jest to, że Kazimierz używa nazwiska Pawełek, co w zatopolickiej rodzinie często można było spotkać. Jest więc jakby dodatkową informacją zbliżającą do siebie te rodziny.
Drugi to Józef, który ożenił się z Marianną Niewczas i pozostał w Seredzicach w domu ojca pod nr.15.
Anna, jak wspomniałam wcześniej,  również została w Seredzicach.

Potomstwo Kazimierza Pawelca i Elżbiety w Chwałowicach to:
Aleksy, Hiacenty, Jacenty i Karol.
Aleksy (1746-1816) ożenił się z Kunegundą. Odnalazłam jedno dziecko: Katarzynę. Inne nazwiska potomków to Nowak , Rak.
Hiacenty ożenił się  z Heleną Mięsno (1752-1838). Odnalazłam czworo dzieci: Katarzyę, Barbarę, Annę i Joannę. Inne nazwiska potomków: Fereniec, Czarnocki.
Jacenty (1768-1838) ożenił się z Teklą  Pryciak. Ich dzieci: Barbara, Tomasz z Akwinu i  Marianna, która wyszła za Grunta i osiedliła się w Starosiedlcach pod  nr. 7. Inne nazwiska to Jaskowiak.
Karol ożenił się z Heleną. Ich jedyna córka Barbara  zmarła w wieku 5 lat.

Potomstwo Józefa Pawelca i Marianny Niewczas w Seredzicach Bliższych i Dalszych bardzo liczne: Stanisław, Kazimierz, Jędrzej, Antoni i  Marcin.

Image
1834r. - akt zgonu Stanisława Pawelca s. Józefa i Marianny

Stanisław (1764-1834) ożenił się z Ewą Sobczak. Ich potomstwo to:
1. Kacper ożeniony z Franciszką Orzeł,
2. Antoni,
3. Kazimierz ożeniony z Marianną Drab,
4. Małgorzata wyszła za mąż za Stanisława Kosternę,
5. Katarzyna wyszła za mąż za Adama Małka,
6. Elżbieta wyszła za mąż za Wojciecha Orczykowskiego. Inne nazwisko dla tej rodziny to Zasędej.
Kazimierz (1752-1821) ożenił się z Marianną Surus (1754-1834).
Potomstwo Kazimierza to siedmioro dzieci: Łukasz, Walenty, Aleksy
ożeniony z Teresą Rogowską, Filip ożeniony z Łucją Kwietnieską, Alojzy, Oleksy, Salomea wyszła za mąż za Karola Kosternę.
Jędrzej ożenił się z Zofią (1753-1823). Mieli siedmioro dzieci. Ich dzieci to:
1. Ignacy ożeniony z Franciszką Kanią (? - 1819), a po jej śmierci z  Heleną Sobczyk. Ignacy miał ośmioro dzieci: Zofię, Macieja, Tomasza, Jana I, Józefa, Jana II, Łukasza  i Mariannę. Inne nazwiska z tej rodziny to Sobczyk i Wójcikiewicz.
2. Julianna wyszła za mąż za Sebastiana Stawskiego. Mieszkali w Starosiedlicach. Ich inne nazwiska to: Dureziński.
3. Marianna wyszła za mąż za Sebastiana Kosternę.
4. Filip ożeniony z Katarzyną Drab.
5. Jan ożeniony z Julianną Barszcz.
6. Teresa wyszła za mąż za Pawła Krogulca.
7. Anastazja wyszła za mąż za Kubala Antoniego, a drugi  jej mąż to Adam Łapacz.
Antoni ożenił się z Franciszką Kosternę (1754-1819). Mieszkali w Seredzicach pod nr 6. Ich potomkowie to:
1. Jan (1797-1851) ożeniony z Małgorzatą Samborską. Zamieszkali w Błazinach. Ich dzieci to Wawrzyniec  i Franciszek. Pozostałe dzieci: Kajetan, Walenty i Franciszek umarły młodo.
2.  Tomasz ożeniony z Łucją Hajduk i z Marianną Karolak. Tomasz mieszkał w Seredzicach.
3. Agnieszka wyszła za mąż za Tomasza Zarębę. Pozostała w Seredzicach. Mieli dwoje dzieci.
Marcin (1761-1844) z żoną Apolonią Keda zamieszkali na Prędocinie. Mieli pięcioro dzieci: Jana, Franciszka, Józefa, Teklę i Mariannę. Inne nazwiska dla  Marcina i Apolonii Pawelców to Czarnecki.

Potomków Anny Pawelec Barszczowej  nie analizowałam. Jest ich dużo w Seredzicach.                   21 Lutego 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks,
Fortunat, Kiejstut,
Teodor, Wyszeniega
Do końca roku zostało 314 dni.
KAMIENIE
kamienie
pamiętają
nieustannie
przemawiają


.....WWW.....
Stronę założono 31.01.2006r.
Licznik odwiedzin
2098055
Ostatnio opublikowane
DRODZY CZYTELNICY
Z wielką radością
przyjmę każdą informację
o wykorzystaniu moich tekstów.

Zainteresowanych
nowościami na stronie
chętnie powiadomię.